PRESSMEDDELANDE: Åbo utan nazister – demonstration mot våldsbejakande extremistgrupper

Pressmeddelande
10.8.2018

Demonstrationen ”Åbo utan nazister” ordnas i Åbo lördagen 18.8. som protest mot Nordiska motståndsrörelsens åsiktsyttring som tar plats samma dag. Demonstrationen börjar med en marsch, som startar från Puolalaparken kl. 11:15 och slutar i Puolalaparken ca kl. 12. Demonstrationen fortsätter med program som innehåller sakkunnigas anföranden, poesi och musik.

Den Nordiska motståndsrörelsen är en öppet rasistisk och självproklamerad nationalsocialistisk rörelse, med målet att grunda en totalitär nordisk förbundsstat, vid behov genom samhällsomstörtande metoder. Rörelsen utövar organiserat politiskt våld och dess medlemmar har blivit dömda för misshandel, knivdåd och t.o.m. mord. Upplösandet av rörelsen kommer att behandlas i Åbo hovrätt i slutet av augusti. Nordiska motståndsrörelsen strävar därtill att utnyttja årsdagen för knivhuggningen i Åbo, i syfte att sprida sitt eget hatiska budskap. Vi hedrar tragedins offer samt deras anhöriga, och samtidigt vill vi uttrycka att nazism och jihadism är två sidor av samma mynt: bägge ideologier strävar efter att rasera det fria demokratiska samhället på alla sätt och vis, utan hänsyn till människoliv.

Rasistiska och våldsamma nationalsocialistiska rörelser skall inte ges utrymme i Åbo, i Finland eller övriga världen. Åbo utan nazister -demonstrationen är öppen för alla som motsäger ideologin bakom Nordiska motståndsrörelsen, som marscherar i Åbo samma dag. Demonstrationen är fredlig och dömer allt våldsamt beteende.

Mera information:
turkuilmannatseja.fi
facebook.com/turkuilmannatseja
info@turkuilmannatseja.fi

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen